Logo PFVA

Nieruchomość - część powierzchni ziemskiej stanowiącej osobny przedmiot własności (grunt), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.


PIT PROJEKT 2012

Wspieraj lokalne organizacje pozarządowe - przekaż 1% swojego podatku.
Reklama
Zainstaluj program na swoim komputerze

PIT 2012 ON-LINE

Reklama
Wypełnij swój PIT on-line
Strona główna PROJEKT UNIJNY

Logo RPO WK-P  

"ZWIĘKSZENIE KONKURENCYNOŚCI KANCELARII RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO"

PROJEKT NR RPKP 05.02.01-04-253/08

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 


Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Jerzy Ludwik Lewandowski, Copyright © 2009