Logo PFVA

Wartość rynkowa - szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość, zakładając, że strony mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, są od siebie niezależne, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie, nie znajdują się w sytuacji przymusowej, oraz upłynął odpowiedni okres eksponowania nieruchomości na rynku.


PIT PROJEKT 2012

Wspieraj lokalne organizacje pozarządowe - przekaż 1% swojego podatku.
Reklama
Zainstaluj program na swoim komputerze

PIT 2012 ON-LINE

Reklama
Wypełnij swój PIT on-line
Strona główna PROJEKT UNIJNY

Logo RPO WK-P  

"ZWIĘKSZENIE KONKURENCYNOŚCI KANCELARII RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO"

PROJEKT NR RPKP 05.02.01-04-253/08

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 


Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Jerzy Ludwik Lewandowski, Copyright © 2009