Logo PFVA

Wartość bankowo-hipoteczna nieruchomości - wartość określona jako rozważna ocena przyszłej możliwości sprzedaży nieruchomości.


PIT PROJEKT 2012

Wspieraj lokalne organizacje pozarządowe - przekaż 1% swojego podatku.
Reklama
Zainstaluj program na swoim komputerze

PIT 2012 ON-LINE

Reklama
Wypełnij swój PIT on-line
Strona główna
Email

Oferta Kancelarii:

W obszarze działalności Kancelarii Rzeczoznawcy Majątkowego leży sporządzanie wycen:

 • nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych
 • nieruchomości budynkowych i lokalowych
 • nieruchomości specjalistycznych i komercyjnych (stacje paliw, salony samochodowe, hotele, supermarkety, biurowce, warsztaty, itp.)
 • nieruchomości zabytkowych i turystycznych
 • użytków rolnych i leśnych
 • spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych i lokali użytkowych
 • maszyn , urządzeń, pojazdów mechanicznych i wyposażenia
 • przedsiębiorstw, wartości niematerialnych i prawnych
 • dla sektora bankowego i finansowego, administracji publicznej, osób fizycznych i prawnych.
 • wartości godziwej środków trwałych dla potrzeb sprawozdań finansowych

Dokonujemy wycen dla następujących celów:

 • zabezpieczenia kredytów
 • kupna ? sprzedaży ruchomości i nieruchomości
 • uzyskiwania dopłat unijnych
 • wywłaszczeń i odszkodowań
 • zniesienia współwłasności, wniesienia aportu, dla potrzeb amortyzacji i skarbowo ? podatkowych
 • aktualizacji dopłat za użytkowanie wieczyste
 • innych

Wykonujemy analizy i ekspertyzy dotyczące:

 • określania wartości godziwej dla potrzeb sprawozdań finansowych
 • rynku nieruchomości
 • skutków finansowych i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • wyceny nieruchomości i ruchomości będących środkami trwałymi przedsiębiorstw
 • badanie i porządkowanie stanów prawnych nieruchomości

Prowadzenie praktyk zawodowych

Wycena standardowych nieruchomości do 7 dni roboczych. Zapewniamy Państwu profesjonalizm, terminowość, solidność i komfort przeprowadzenia interesów z nami.


Zmieniony: Czwartek, 10 Styczeń 2013 23:12
 


Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Jerzy Ludwik Lewandowski, Copyright © 2009