O firmie

Założycielem i właścicielem Kancelarii jest mgr inż. Jerzy Ludwik Lewandowski.
Jerzy Lewandowski posiada uprawnienia Rzeczoznawcy Majątkowego nr 3633 nadane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz uprawnienia Rzeczoznawcy do spraw wyceny maszyn, urządzeń i pojazdów mechanicznych nadane przez WKTiR, NOT i Kujawsko – Pomorski Klub Biegłych i Rzeczoznawców.
  • Posiada uprawnienia do używania tytułu REV (Recognised European Valuer).
  • Biegły sądowy z zakresem wyceny nieruchomości przy Sądzie Okręgowym we Włocławku.
  • Biegły Skarbowy przy Izbie Skarbowej w Bydgoszczy z zakresu wyceny maszyn, urządzeń i pojazdów.
  • Jerzy Lewandowski jest Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział we Włocławku.
  • Członek Rady Okręgowej Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) we Włocławku i członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego,