Wpisy

Wartość odtworzeniowa

Szacowana kwota odpowiadająca sumie kosztów nabycia gruntu i kosztów wytworzenia jego części składowych, z uwzględnieniem […]

Wpisy

Wartość likwidacyjna (wymuszonej sprzedaży)

Wartość nieruchomości wynikająca z tytułu jej sprzedaży w czasie, który jest zbyt krótki, by spełnić […]

Wpisy

Operat szacunkowy

Autorska opinia rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości sporządzana w formie pisemnej.

Wpisy

Wartość szczególna nieruchomości

Wartość części nieruchomości stanowiącej nadwyżkę wartości rynkowej.

Wpisy

Wycena nieruchomości

Postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości.

Wpisy

Wartość ubezpieczeniowa nieruchomości

Wartość nieruchomości zawarta w umowach lub polisach ubezpieczeniowych.

Slider

Zapewniamy fachową obsługę

w zakresie wycen, analiz i ekspertyz realizowanych przez Rzeczoznawcę Majątkowego.