Wpisy

Wartość szczególna nieruchomości

Wartość części nieruchomości stanowiącej nadwyżkę wartości rynkowej.