Wartość nieruchomości wynikająca z wartości materiału, z którego jest wytworzona (nie dotyczy nieruchomości gruntowych).