Slider

Potrzebujesz dokonać wyceny?

Wykonamy dla Ciebie analizę i opracujemy operat szacunkowy szybko i profesjonalnie.

Wpisy

Hipoteka

Ograniczone prawo rzeczowe, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia swoich wierzytelności z nieruchomości, bez […]

Wpisy

Szacowanie nieruchomości

Czynności związane z określaniem wartości nieruchomości.

Wpisy

Wartość szczególna nieruchomości

Wartość części nieruchomości stanowiącej nadwyżkę wartości rynkowej.

Wpisy

Wartość użytkowa nieruchomości

Wartość jaką nieruchomość ma dla swojego użytkownika.

Wpisy

Wartość odzysku

Wartość nieruchomości wynikająca z wartości materiału, z którego jest wytworzona (nie dotyczy nieruchomości gruntowych).

Wpisy

Wartość rynkowa

Szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość, zakładając, że strony mają stanowczy […]

Wpisy

Nieruchomość

Część powierzchni ziemskiej stanowiącej osobny przedmiot własności (grunt), jak również budynki trwale z gruntem związane […]

Wpisy

Wartość bankowo-hipoteczna nieruchomości

Wartość określona jako rozważna ocena przyszłej możliwości sprzedaży nieruchomości.