O firmie

Założycielem i właścicielem Kancelarii jest mgr inż. Jerzy Ludwik Lewandowski.Jerzy Lewandowski posiada uprawnienia Rzeczoznawcy Majątkowego nr 3633 nadane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz uprawnienia Rzeczoznawcy do spraw wyceny maszyn, urządzeń i pojazdów mechanicznych nadane przez WKTiR, NOT i Kujawsko - Pomorski Klub Biegłych i Rzeczoznawców. Posiada uprawnienia do używania tytułu REV (Recognised European Valuer). Biegły sądowy z zakresem wyceny nieruchomości przy Sądzie Okręgowym we Włocławku. Biegły Skarbowy przy Izbie Skarbowej w Bydgoszczy z zakresu wyceny maszyn, urządzeń i pojazdów. Jerzy Lewandowski jest Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział we Włocławku. Członek...

Dowiedz się więcej

Nasze usługi

W obszarze działalności Kancelarii Rzeczoznawcy Majątkowego leży sporządzanie wycen, analiz i ekspertyz.

Wyceny

Nieruchomości , spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, przedsiębiorstw, użytków rolnych i leśnych, maszyn, urządzeń, pojazdów mechanicznych i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, wyceny dla sektora bankowego i finansowego, administracji publicznej, osób fizycznych i prawnych.

CEL WYCENY

Na potrzeby: zabezpieczenia kredytów,; kupna lub sprzedaży ruchomości i nieruchomości; uzyskiwania dopłat unijnych; wywłaszczeń i odszkodowań; zniesienia współwłasności, wniesienia aportu, dla potrzeb amortyzacji i skarbowo - podatkowych; aktualizacji dopłat za użytkowanie wieczyste; innych.

Ekspertyzy

Dotyczące: określania wartości godziwej dla potrzeb sprawozdań finansowych; rynku nieruchomości; skutków finansowych i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; wyceny nieruchomości i ruchomości będących środkami trwałymi przedsiębiorstw; badanie i porządkowanie stanów prawnych nieruchomości.

Nasz zespół

to grupa doświadczonych pracowników z wieloletnim stażem oraz posiadająca wysokie kwalifikacje i doświadczenie z sporządzaniu wycen.

Potrzebujesz dokonać wyceny?

Potrzebujesz dokonać wyceny?

Wykonamy dla Ciebie analizę i opracujemy operat szacunkowy szybko i profesjonalnie.

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego: 606-798-522

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego: 606-798-522

Twój partner na rynku nieruchomości.

Zapewniamy fachową obsługę

Zapewniamy fachową obsługę

w zakresie wycen, analiz i ekspertyz realizowanych przez Rzeczoznawcę Majątkowego.

DZIAŁAMY OD ROKU
2004
LICZBA KLIENTÓW
5000
LICZBA WYCEN
6000

Polecają nas

wszyscy, którzy korzystają z naszych usług.

Osoby fizyczne

Przedsiębiorcy

Sektor bankowy

z Kancelarią współpracują najlepsi specjaliści

w zakresie: budownictwa, pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami, dotacji unijnych, bankowości, informatyki, doradcy podatkowi i inni.