Oferta

W obszarze działalności Kancelarii Rzeczoznawcy Majątkowego leży sporządzanie wycen: nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości budynkowych i lokalowych nieruchomości specjalistycznych i komercyjnych (stacje paliw, salony samochodowe, hotele, supermarkety, biurowce, warsztaty, itp.) nieruchomości zabytkowych i turystycznych użytków rolnych i leśnych spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych i lokali użytkowych maszyn , urządzeń, pojazdów mechanicznych i wyposażenia przedsiębiorstw, wartości niematerialnych i prawnych dla sektora bankowego i finansowego, administracji publicznej, osób fizycznych i prawnych. wartości godziwej środków trwałych dla potrzeb sprawozdań finansowych Dokonujemy wycen dla następujących celów: zabezpieczenia kredytów kupna ? sprzedaży ruchomości i nieruchomości uzyskiwania dopłat unijnych wywłaszczeń i odszkodowań zniesienia współwłasności, wniesienia aportu, dla potrzeb amortyzacji i skarbowo ? podatkowych aktualizacji dopłat za użytkowanie wieczyste innych Wykonujemy analizy i ekspertyzy dotyczące: określania wartości godziwej dla potrzeb...

Dowiedz się więcej

Nasze usługi

W obszarze działalności Kancelarii Rzeczoznawcy Majątkowego leży sporządzanie wycen, analiz i ekspertyz.

Wyceny

Nieruchomości , spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, przedsiębiorstw, użytków rolnych i leśnych, maszyn, urządzeń, pojazdów mechanicznych i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, wyceny dla sektora bankowego i finansowego, administracji publicznej, osób fizycznych i prawnych.

CEL WYCENY

Na potrzeby: zabezpieczenia kredytów,; kupna lub sprzedaży ruchomości i nieruchomości; uzyskiwania dopłat unijnych; wywłaszczeń i odszkodowań; zniesienia współwłasności, wniesienia aportu, dla potrzeb amortyzacji i skarbowo - podatkowych; aktualizacji dopłat za użytkowanie wieczyste; innych.

Ekspertyzy

Dotyczące: określania wartości godziwej dla potrzeb sprawozdań finansowych; rynku nieruchomości; skutków finansowych uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; wyceny nieruchomości i ruchomości będących środkami trwałymi przedsiębiorstw; badanie i porządkowanie stanów prawnych nieruchomości.

Nasz zespół

to grupa doświadczonych pracowników z wieloletnim stażem oraz posiadająca wysokie kwalifikacje i doświadczenie z sporządzaniu wycen.

Potrzebujesz dokonać wyceny?

Potrzebujesz dokonać wyceny?

Wykonamy dla Ciebie analizę i opracujemy operat szacunkowy szybko i profesjonalnie.

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego: 505 064 804

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego: 505 064 804

Twój partner na rynku nieruchomości.

Zapewniamy fachową obsługę

Zapewniamy fachową obsługę

w zakresie wycen, analiz i ekspertyz realizowanych przez Rzeczoznawcę Majątkowego.

DZIAŁAMY OD ROKU
2014
LICZBA KLIENTÓW
5000
LICZBA WYCEN
6000

Polecają nas

wszyscy, którzy korzystają z naszych usług.

Osoby fizyczne

Przedsiębiorcy

Sektor bankowy

z Kancelarią współpracują najlepsi specjaliści

w zakresie: budownictwa, pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami, bankowości, informatyki, doradcy podatkowi i inni.